Жабдық

Өңдеу

Пинг

Фрезер

Қалыптастыру

Жылу өңдеу желісі

Ұнтақты бояу

Қаптама

Қаттылық сынағы

Иілу сынағы

Құбырларды кесу сынағы